Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. nisch 2. momentan
       
A brytpunkt A utsträckt
B avstickare B enformig
C specialområde C unik
D alternativ D tillfällig
E mönster E löpande

3. föreskrift 4. käbbla
       
A bestämmelse A reta
B intyg B klaga
C förslag C störa
D inledning D härja
E överenskommelse E gräla

5. exil 6. i gåsmarsch
       
A främlingskap A i rad
B landsflykt B på rymmen
C utegångsförbud C i rask takt
D krigstillstånd D med jämna steg
E utvandring E under stök och bök

7. installation 8. undergräva
       
A invigning i ämbete A förbereda
B handläggning B missbedöma
C inställd föreställning C avslöja
D positionsmarkering D försvaga
E inlärningsprocess E etablera

9. gastronomi 10. stipulerad
       
A vältalighet A föråldrad
B stjärntydning B inspirerad
C finare matlagning C fastställd
D läkemedelslära D rangordnad
E spådomskonst E förväntad
Sidan uppdaterades 2016-05-31