PROVPASS 2 - Verbal del (ORD) 2016-10-29

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. spannmål 2. estetisk
       
A rotsaker A äkta
B baljväxter B storslagen
C husmanskost C lättsam
D sädeskorn D moralisk
E mjölkprodukter E smakfull

3. permafrost 4. vanställa
       
A ständig tjäle A föreställa
B klimatförändring B förfula
C snöfri vinter C förnedra
D glaciär i rörelse D förkasta
E bottenfrusen sjo E förhindra

5. aspartam 6. åtskilliga
       
A blekmedel A mätbara
B fyllningsmaterial B relaterade
C lugnande medel C bortvalda
D färgämne D rangordnade
E sötningsmedel E många

7. överlöpare 8. manierad
       
A ryttare A trög
B förrädare B modig
C stolt person C konstlad
D inkräktare D begåvad
E kraftkarl E närgången

9. anestesi 10. prata bredvid mun
       
A bedövning A vilseleda någon
B frigörelse B ljuga
C raseriutbrott C försäga sig
D färgblindhet D härma
E självplågeri E avbryta någon
Sidan uppdaterades 2016-12-20