PROVPASS 4 - Verbal del (MEK) 2016-10-29

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


21. Kommunen ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och ____ avfall. Kommunen ska därutöver, genom information och kommunikation med omvärlden, arbeta aktivt och målmedvetet för att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett ____ hållbart kretsloppssamhälle.
  A debitera – framtida
  B deportera – alternativt
  C denaturalisera – resursstarkt
  D deponera – långsiktigt

 

22. I flertalet länder begränsades möjligheten att bilda nätverk där många stationer kunde sända samma program. Här i Sverige var detta tillåtet. I praktiken hade Sverige därmed den förmodligen mest ____ lagstiftningen i västvärlden på detta område.
  A innovativa
  B relevanta
  C liberala
  D detaljerade

 

23. Vilken bild är den första som dyker upp i huvudet när du hör ordet tango? ____ av en man och en kvinna tätt omslingrade i en dramatisk ____? En nätstrumpklädd kvinnofot i en omöjligt hög stilettklack? En mörk främling med en ros mellan tänderna? Denna den mest mytomspunna av danser omges av många kända ____.
  A Sinnebilden – piruett – visioner
  B Närvaron – miljö – symboler
  C Silhuetten – pose – klichéer
  D Kombinationen – förening – emblem

 

24. Den tekniska utvecklingen i världen har gått i en rasande fart, men vår hjärna fungerar likadant som för 40 000 år sedan. Våra stenålderskopplingar i hjärnan gör att vi i vissa situationer kan agera ____ fastän agerandet ____ förnuftigt där och då.
  A slumpmässigt – påstås
  B irrationellt – ter sig
  C gammalmodigt – inverkar
  D aggressivt – anses

 

25. Huvudpersonen P är en ytterst excentrisk medicine studerande. Trots sin cyniska ____, som ständigt kretsar kring människokroppens inre, tycks han inte kunna vänja sig vid operationer och ____.
  A karaktär – stetoskop
  B humor – mediciner
  C egenhet – skalpeller
  D jargong – obduktioner

 

26. Gruvområdena ____ sommaren 1993 som ett led i ett forskningsprojekt vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, varvid ett flertal dittills okända gruvor och provbrytningar, så kallade skärpningar, påträffades.
  A inventerades
  B exploaterades
  C initierades
  D projekterades

 

27. Ett liknande mönster syns när man tittar på ungdomars parbildning över ____ och nationella gränser, en viktig men förbisedd ____ på olika gruppers integration i ett samhälle. De svenska gymnasieelever som har en partner med bakgrund utanför Norden ____ att i större utsträckning än andra ha en positiv syn på invandrare.
  A internationella – trend – förefaller
  B relationella – faktor – kommer
  C religiösa – prognos – föredrar
  D etniska – indikator – tenderar

 

28. Jag tror inte att någon egentligen drömmer om en ____ arbetsplats; det skulle förmodligen vara lika ointressant att jobba på en kvinnodominerad arbetsplats som på en mansdominerad.
  A homosocial
  B ekvivalent
  C heterosexuell
  D androgyn

 

29. Vid läsningen av Skogsliv vid Walden framgår att Thoreau är medveten om att det inte är alla människor ____ att ha de materiella förutsättningarna att ____ sitt oberoende, även om fler än man tror har möjligheten.
  A ålagt – bejaka
  B förunnat – odla
  C beviljat – kanalisera
  D uppgivet – tillgodose

 

30. Att helt slippa reklam är i princip omöjligt. Men reklamen uppfattas inte heller alltid som en objuden gäst. Ibland fungerar den närmast som en konstform, en populärkulturell ____ som människor aktivt söker upp, i stället för tvärtom.
  A genre
  B tendens
  C bransch
  D norm
Sidan uppdaterades 2016-12-20