1. i ottan 2. förlägga
       
A i morgon A påverka
B tidigt B inleda
C för det mesta C erbjuda
D snart D placera
E i enrum E utföra

3. selektion 4. otidsenlig
       
A omval A konstant
B förstahandsval B otraditionell
C tillval C försenad
D valbarhet D omodern
E urval E evig

5. resonans 6. futilitet
       
A missljud A nödvändighet
B omtagning B förebild
C återklang C utfyllnad
D motstånd D misstag
E taktfasthet E obetydlighet

7. röja 8. simpa
       
A utlösa A fiskart
B avslöja B svampsort
C förstöra C blåsinstrument
D avfärda D huvudbonad
E undersöka E maträtt

9. gångbar 10. filantrop
       
A trolig A människovän
B stadig B hästtämjare
C rörlig C predikant
D säker D konstsamlare
E giltig E växtförädlare
Sidan uppdaterades 2016-12-20