PROVPASS 5 Kvantitativ del (DTK) 2016-10-29

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


Uppgifter

29. Hur stor var andelen män med sömnbesvär jämfört med andelen män som var ständigt trötta i kategorin sammanboende utan barn?

A En femtedel så stor
B En fjärdedel så stor
C Fyra gånger så stor
D Fem gånger så stor

30. Vilken grupp kvinnor respektive män var mest drabbad av de hälsorelaterade tillstånd som diagrammen redovisar?

A Sammanboende med barn respektive ensamstående med barn.
B Sammanboende med barn respektive ensamstående med barn utanför hushållet.
C Ensamstående med barn respektive ensamstående utan barn.
D Ensamstående med barn respektive ensamstående med barn utanför hushållet.

31. Under den redovisade perioden bestod gruppen kvinnor 35–50 år av i genomsnitt 1 miljon individer. Anta att hälften av dem var sammanboende med barn. Hur många av dessa kvinnor rökte dagligen?

A 85 000
B 115 000
C 140 000
D 170 000

Sidan uppdaterades 2016-12-20