PROVPASS 2 Kvantitativ del (DTK) 2013-04-06

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.Hur stor var den årliga exporten av sulfatmassa den femårsperiod då den var som minst?

A 50 000 ton
B 100 000 ton
C 450 000 ton
D 500 000 ton

30. Vilken femårsperiod avses?

Den årliga exporten av papper och papp var större än exporten av sulfatmassa. Den årliga exporten av mekanisk massa minskade jämfört med närmast föregående femårsperiod.

A 1916/20
B 1926/30
C 1936/40
D 1941/45

 

31. Hur stor var den årliga exporten av tackjärn 1906/10 jämfört med 1876/80?

A 0,5 gånger så stor
B 1,5 gånger så stor
C 2,5 gånger så stor
D 3,0 gånger så stor

32Vilket fiskevatten avses?

Här finns endast öring. Det är 3,5 kilometer till det fiskevatten som har endast abborre och öring.

A Mellansnägden
B Lillsnägden
C Prästtjärnen
D Burtjärnen

33. Vilka arter finns i det fiskevatten som ligger 11,5 kilometer i västnordvästlig riktning från Stavretjärnen?

A Abborre, gädda och mört
B Abborre, gädda och regnbåge
C Öring
D Öring och röding

34. Hur många fiskevatten med gädda finns det inom en radie av 4,5 kilometer från Ljustorp?

A 1
B 2
C 3
D 4


35. Vilket år var kyrkans inkomster fördelade enligt följande?

Tionde
50 %
Avrad
39 %
Stockapenningar
2 %
Testamente
9 %

 

A 1470
B 1477
C 1478
D 1483

36. Hur stor andel av kyrkans totala utgifter år 1478 respektive 1483 utgjordes av inventarier?

A 25 respektive 10 procent
B 25 respektive 70 procent
C 60 respektive 10 procent
D 60 respektive 35 procent

37.  Hur stor andel av kyrkans sammanlagda utgifter under perioden 1470–72 gick till inköp av vax?

A 20 procent
B 30 procent
C 35 procent
D 45 procent

38.   Studera åldersgruppen 15–24 år. Vilket år noterades det största sammanlagda antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater och amfetamin med mera?

A 1999
B 2000
C 2001
D 2002

39. Hur stor andel av det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen i sluten vård 2003 gällde missbruk orsakat av opiater?

A 10 procent
B 15 procent
C 20 procent
D 25 procent

40. Hur stor andel av det totala antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater 1999 gällde kvinnor?

A 1/3
B 2/5
C 1/2
D 2/3

Sidan uppdaterades 2016-05-31