PROVPASS 2 Kvantitativ del (NOG) 2013-04-06

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


23. Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 12 barn. Vilken är medelåldern bland flickorna på avdelningen?

(1) Medelåldern på barnen som går på avdelningen är två år.
(2) Två tredjedelar av barnen på avdelningen är flickor.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

24. Arvid, Benjamin och Clara startar samtidigt från startplatsen. De går med konstanta hastigheter runt en bana som är 400 meter lång. Efter hur lång tid passerar de samtidigt startplatsen första gången?

(1)Clara går dubbelt så fort som Arvid, och medelvärdet av Arvids och Claras hastigheter är lika med Benjamins hastighet.
(2) Arvids hastighet är 2 km/h, Benjamins är 3 km/h och Claras är 4 km/h.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

25. På en cykelparkering finns enbart herrcyklar, damcyklar och barncyklar. Hur många barncyklar finns det på parkeringen?
(1) Det finns totalt 210 cyklar på parkeringen och av dem är 4/7 herrcyklar och 48 är damcyklar.
(2) Det finns 48 damcyklar och 120 herrcyklar. 20 procent av det totala antalet cyklar på parkeringen är barncyklar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

26. Isabella, Anna, Katja, Olga och Fatima bor i samma tvåvåningshus. Olga bor inte på samma våning som Katja och Fatima. Isabella bor på den övre våningen. På vilken våning bor respektive kvinna?

(1) Det bor minst två kvinnor på varje våning.
(2) Anna bor på en annan våning än Isabella och Katja.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

27. En spelkula kastas slumpmässigt och landar på ett cirkulärt plant bord. På bordet finns en triangelformad duk vars hörn tangerar bordets kanter. Vad är sannolikheten att spelkulan landar utanför duken?

(1) Bordets radie är 20 cm och dukens area är 400 cm2.
(2) Dukens hypotenusa har samma längd som bordets diameter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

 

28. En vinterlördag åker Gunilla skridskor på en frusen sjö. Hur tjock är isen på sjön den lördagen?

(1) Isen är 25 procent tjockare den lördagen än den var en vecka tidigare.
(2) Under vintern blir isen 1 cm tjockare varje vecka.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

Sidan uppdaterades 2016-05-31