PROVPASS 2 Kvantitativ del (KVA) 2013-04-06

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


13. Kvantitet I: 15·36 + 15·64
     
  Kvantitet II: 1 501
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

14. Kvantitet I: Diagonalen i rektangeln ABCD
     
  Kvantitet II: Halva omkretsen i rektangeln ABCD
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

15. I en låda finns endast blå, röda och gula bollar. 1/3 av bollarna är blå och 1/6 av bollarna är röda. En boll dras slumpmässigt.
     
  Kvantitet I: Sannolikheten att den dragna bollen är gul
     
  Kvantitet II: Sannolikheten att den dragna bollen är blå eller röd
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

16. 8x + 4 = 10
     
  Kvantitet I: 4x + 2
     
  Kvantitet II:
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

17. a < b
     
  Kvantitet I: Avståndet mellan origo (0, 0) och (a, b)
     
  Kvantitet II: Avståndet mellan origo (0, 0) och (b, a)
   
  A I är större ä II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

18. x > 0
     
  Kvantitet I:
     
  Kvantitet II:

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

19.


L1 och L2 är parallella linjer. A, B, C och D är punkter på dessa linjer.
AD är längre än AC.

     
  Kvantitet I: Arean av triangeln ABC
     
  Kvantitet II: Arean av triangeln ABD

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

20. k, m och n är heltal. 0 < k < m < n.
   
  Kvantitet I:
     
  Kvantitet II:
     
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

   
21. x > 0
     
  Kvantitet I:
     
  Kvantitet II:

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

22. x och y är positiva heltal.
5x + 10y = 270 580

 

     
  Kvantitet I: Största möjliga värdet på x
     
  Kvantitet II: Största möjliga värdet på y

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig
Sidan uppdaterades 2016-05-31