Provpass 3 - Ordförståelse (ORD) 2013-04-06

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. naiv 2. högaktning
       
A påhittig A sorg
B rådlös B högtid
C busig C salighet
D godtrogen D högmod
E motsträvig E vördnad

3. kandera 4. förbehåll
       
A skära upp kött A villkor
B pryda med ljus B ursäkt
C överdra med socker C misstanke
D steka på båda sidor D omvärdering
E hälla upp vin E ställningstagande

5. oavvänt 6. karoten
       
A igenkännande A grundämne
B oupphörligt B protein
C från rätt sida C giftämne
D överlägset D växtfiber
E fientligt E färgämne

7. profan 8. brukare
       
A världslig A ledamot
B förenklad B vårdtagare
C obetydlig C medlare
D sorglös D hantlangare
E angenäm E trädgårdsmästare

9. genmäla 10. kanon
       
A återge A utvald samling
B hindra B miniminivå
C svara C grundkurs
D anklaga D storgrupp
E ersätta E ouppnåeligt ideal
Sidan uppdaterades 2016-05-31