PROVPASS 4 Kvantitativ del (KVA) 2013-04-06

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


13. x=-2
     
  Kvantitet I: x · x
     
  Kvantitet II: x + x
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

14. Anna är idag 4 år äldre än Bea var för 2 år sedan.
     
  Kvantitet I: Annas ålder för 2 år sedan
     
  Kvantitet II: Beas ålder idag
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

15. a < b
     
  Kvantitet I: a2 - b2
     
  Kvantitet II: (a + b)(ab)
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

16. I triangeln ABC har sidorna AB och BC båda längden 7 cm. Höjden från basen AC är 4 cm.
     
  Kvantitet I: Längden av sidan AC
     
  Kvantitet II: 12 cm
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

17.
  Kvantitet I: 0
     
  Kvantitet II: y
   
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

18. Funktionen f ges av f(x) = 3x+1
     
  Kvantitet I: f(a) - f(a + 1)
     
  Kvantitet II: 3

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

19. Kvantitet I: Medelvärdet av (3x + 4y + z + 38) och (x + y + z + 94)
     
  Kvantitet II: Medelvärdet av (4x + 2z + 94) och (5y + 51)

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

20. I triangeln ABC gäller att x > y > z
   
  Kvantitet I: x + z
     
  Kvantitet II: 120°
     
  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

   
21. a > 0, b > 0 och c < 0
a = b + c
     
  Kvantitet I: a
     
  Kvantitet II: b

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig

 

22.

     
  Kvantitet I: (n+1)m
     
  Kvantitet II: m(n+1)

 

  A I är större än II
  B II är större än I
  C I är lika med II
  D informationen är otillräcklig
Sidan uppdaterades 2016-05-31