Provpass 5 - Ordförståelse (ORD) 2013-04-06

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. piccolo 2. nyckfull
       
A skoputsare A lyckosam
B barnflicka B mångsidig
C mattknytare C fantasifull
D hotellpojke D oberäknelig
E cykelbud E lömsk

3. förekomst 4. äntra
       
A ursprung A slingra sig runt
B fenomen B få att välta
C orsak C hålla sig fast
D möjlighet D ta sig upp på
E existens E gå och driva

5. in natura 6. makulatur
       
A utan tillsatser A äldre upplaga
B med självklarhet B manuskript
C i annat värde än pengar C ogranskat textmaterial
D alltigenom äkta D kasserade trycksaker
E i det fria E arkiverad årgång

7. förlikning 8. derivera
       
A omvandling A förstora
B sammanbrott B härleda
C uppgörelse C inskjuta
D ursäkt D tillägga
E nedläggning E överföra

9. allusion 10. försagd
       
A anpassning A blyg
B drömbild B förbisedd
C tillägg C allvarlig
D förvirring D kritiserad
E anspelning E talför
Sidan uppdaterades 2016-05-31