KVANTITATIV DEL 1

 

DTK

Lockouter och strejker
Medlingsinstitutets webbplats. Statistik hämtad 2002-10-07 från http://www.mi.se (länken underhålls ej)

Elever i grundskolan
Skolverket (2009). Statistik hämtad 2009-09-22 från http://www.skolverket.se/sb/d/1636/a/15936 (länken underhålls ej)

Försäljning av spel
Svenska spels webbplats. Statistik hämtad 2006-03-17 från http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3487&menuid=6&parentid=4845 (länken underhålls ej)

Jordbruksområden och hästuppfödning i Skåne
Nelson, Helge (1945). Skånes jordbruk. En orientering. I: Nelson, Helge (red.). Svensk Geografisk Årsbok 1945. Utgiven av Sydsvenska geografiska sällskapet. Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet

Hellichius, Mabel (1945). Den skånska hästavelns geografiska betingelser. I: Nelson, Helge (red.). Svensk Geografisk Årsbok 1945. Utgiven av Sydsvenska geografiska sällskapet. Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet

 

KVANTITATIV DEL 2

 

DTK

 

Vattentemperaturer i Mälarens fjärdar

Andersson, Berta (2002). Miljöövervakning i Mälaren 2001. Rapport 2002:10. Uppsala: Institutionen för miljöanalys, SLU

Markvärden i Märsta 1945–65
Justitiedepartementet (1966). Markfrågan II. Bilagor. Statens offentliga utredningar 1966:24

Barn- och ungdomsböcker
Svenska barnboksinstitutet (2006). Bokprovning årgång 2006. Trender, tendenser och statistik. Hämtat 2007-03-12 från http://www.sbi.se/Trender%20och%20statistik%20%R5rg%202006.pdf (länken underhålls ej)

Patienter i sluten vård 1998–2004
Sveriges kommuner och landsting (2005). Patienter i sluten vård 2004. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen

 

VERBAL DEL 1

 

LÄS

Flickkonst
Sand, Jimmy (2010). Flickkonst provocerar. Genus 2010:3

Skyddsjakt
Wirdheim, Anders (2012). Skyddsjakten i Sverige utreds. Vår Fågelvärld 2012:3

Placebosvar vid smärta
Jensen, Karin & Ingvar, Martin (2012). Omedveten aktivering av placebosvar vid smärta. Läkartidningen 2012:41

Barn i skola och fritidshem
Andersson, Birgit (2000). [Recension av Anita Söderlund] Barn i skola och fritidshem. En studie kring samverkan. Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2000:1

 

MEK

Uppsvinget för vinylskivan …
Rörbecker, Mats (2010). Kraftigt uppsving för vinylskivan. Dagens Nyheter 2010-05-25. Hämtat 2010-05-27 från https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/kraftigt-uppsving-for-vinylskivan/ (länken underhålls ej)

Stora delar av världens …
Demirbag-Sten, Dilsa (2011). Barn har hjälpt mig att erövra språket. Dagens Nyheter 2011-10-13

Åse Hanssons studie …
Hedström, Hasse (2012). Matematik kräver kommunikation. Specialpedagogik 2012-04-03.
Hämtat 2012-04-13 från http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2012/04/03/matematik-kraver-kommunikation (länken underhålls ej)

Såbädden bereds genom …
Nationalencyklopedins webbplats. Sådd. Artikelförfattare Kjell Svensson. Hämtat 2010-06-03 från www.ne.se/lang/sådd (länken underhålls ej)

Det enda sättet för mig …
Eriksson, Lasse (2009). Förord. I: Eriksson, Lasse, Boman, Iwa & Åberg, Daniel. Humorbefrielse. Humor som haha-upplevelse, aha-upplevelse och som aah-upplevelse. Uppsala: Uppsala Publishing House

Tillgången på bioråvara …
Swärd, Lasse (2009). Elbilen är framtiden – etanol bara en övergångslösning. Dagens Nyheter 2009-05-09. Hämtat 2009-05-11 från http://www.dn.se/motor/elbilen-ar-framtiden-etanol-bara-en-overgangslosning/ (länken underhålls ej)

Kemisk intolerans …
Andersson, Linus (2012). Sick of smells. Empirical findings and a theoretical framework for chemical intolerance. Avhandling. Umeå: Department of Psychology, Umeå University

Äntligen stod prästen i …
Lagerlöf, Selma (1891). Gösta Berlings saga. Stockholm: Hellberg

Sjukgymnasterna var ett hot …
Höjer, Henrik (2005). Hur blev sjukgymnasten kvinna? Forskning & Framsteg 2005:6

De stycken som beskriver …
Englund, Peter (2003). Tystnadens historia och andra essäer. Stockholm: Atlantis

 

VERBAL DEL 2

 

LÄS

 

Översättning
Palm, Helena (2009). Samarbete ger resultat. Klarspråk 2009:3

Invandring bygger landet
Höjer, Henrik (2011). Invandring bygger landet. Forskning & Framsteg 2011:1

Hotade arter
Ottosson, Mats (2009). Det artar sig. Sveriges Natur 2009:1

Lättillgängligt om Bellman
Mattsson, Annie (2006). [Recension av Lars Lönnroth] Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap 2006:1

 

MEK

 

Ett exempel på sådan …
Magnusson, Eva (2003). Psykologi och kön. Från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm:Natur och Kultur

Till presskonferensen …
Torén Björling, Sanna (2010). Annie Leibovitz – stjärnan som står bakom kameran. Dagens Nyheter 2010-05-24. Hämtat 2010-05-25 från http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/annie-leibovitz-stjarnan-som-star-bakom-kameran?rm=print (länken underhålls ej)

Det är känt att …
Osignerad Ledare (2010). Fortsätt rusta ned. Dagens Nyheter 2010-04-08. Hämtat 2010-04-22 från http://www.dn.se/ledare/fortsatt-rusta-ned (länken underhålls ej)

Som elvaåring …
Gardell, Jonas (1988). Vill gå hem. Stockholm: Norstedt

Stephen Jay Goulds …
Englund, Peter (2003). Tystnadens historia och andra essäer. Stockholm: Atlantis

Statskuppen i juni …
de la Reguera, Erik (2010). Korrespondenten Erik de la Reguera. Dagens Nyheter 2010-05-11. Hämtad 2010-05-12 från http://www.dn.se/nyheter/utrikesdagen/korrespondenten-erik-de-la-reguera-1.1088606 (länken underhålls ej).

Bourdieus inträngande…
Bourdieu, Pierre (1996). Homo Academicus. Övers. Lars Eberhard Nyman. Citat hämtat från baksidestexten. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion

Många av våra …
Holmberg, Pelle & Nelsäter, Hans (2005). Våra vanligaste fjällväxter. Andra upplagan. Stockholm: Prisma

Utbudet av högre utbildning …
ViEF-kansliet (2009). Vindelälven ett steg närmare som världsarv. Pressmeddelande 2009-04-21.
Hämtat 2009-10-20 från http://www.vindelalven.se/ide/varv.pdf (länken underhålls ej)

Det är precis detta fenomen …
Fixx, James F. (1979). Löpning. Från joggning till maraton. Övers. Nils Erik Bæhrendtz. Stockholm: Wahlström och Widstrand

Sidan uppdaterades 2020-10-13