Provansvarig: kvant@edusci.umu.se

 

29.Hur många olovliga strejker genomfördes i genomsnitt per år under 1990-talet?

A   9
B 11
C 15
D 18

30. Hur stor andel av det totala antalet strejker 1968 var olovliga?

A  40 procent
B  50 procent
C  60 procent
D  70 procent

31. Hur många var de inställda arbetsdagarna per anställd till följd av lockout det år då antalet lockouter var som störst?

A 5
B 6
C 7
D 8

32. Studera det totala antalet arbetsinställelser. Vilket av följande år noterades den största förändringen, i antal räknat, jämfört med närmast föregående år?

A 1973
B 1979
C 1980
D 1985

33Hur stor andel av den totala kostnaden per elev i den kommunala grundskolan 2008 gick till undervisning?

A 1/3
B 2/5
C 1/2
D 3/5

34. Hur stor var skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan pojkar och flickor då denna skillnad var som störst?

A   8
B 11
C 18
D 23

35. Hur stor andel av det totala antalet grundskoleelever gick i friskolor när denna andel var som störst?

A   1 procent
B   5 procent
C 10 procent
D 15 procent


36. Hur stor andel av de pengar som invånarna i Kalmar län satsade på tur- och sportspel 2004 satsades på de fyra redovisade sportspelen?

A 1/7
B 1/6
C 1/5
D 1/4

37. År 2004 hade Dalarna 270 771 invånare. Hur stor var den sammanlagda försäljningen av stryktips och måltips i Dalarna det året?

A   31 miljoner kronor
B   43 miljoner kronor
C   57 miljoner kronor
D 108 miljoner kronor

38.  Vilket jordbruksområde låg 40 kilometer nordost om Höör, enligt de två indelningarna?

  Indelning A Indelning B
A Kristianstads läns mellanbygd Kristianstadsslättens norra övergångsbygd
B Kristianstads läns mellanbygd Sydsvenska höglandets skogsbygd
C Kristianstads läns skogsbygd Kristianstadsslättens norra övergångsbygd
D Kristianstads läns skogsbygd Linderödsåsens skogsbygd

39. Identifiera de två enskilda födelseplatserna med flest inregistrerade ardennerhingstar. Hur många ardennerhingstar föddes sammanlagt på dessa två platser?

A   50
B   70
C   90
D 110

40. Hur stor var arean av jordbruksområdet Sydsvenska höglandets skogsbygd enligt indelning B?

A 1 500 km2
B 2 000 km2
C 2 700 km2
D 3 500 km2

Sidan uppdaterades 2016-05-31