Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. oblat 2. infria
       
A marmorpelare A berömma
B silverbricka B avlasta
C gammalt mynt C charma
D skuldebrev D uppfylla
E nattvardsbröd E glädja

3. algebra 4. rationell
       
A räkning med heltal A pålitlig
B huvudräkning B föränderlig
C talserie C sparsam
D procenträkning D lättbegriplig
E räkning med symboler E förnuftig

5. trojka 6. sporadiskt
       
A diktator A på enklaste sätt
B generalstab B av en slump
C departement C vid enstaka tillfällen
D tremannavälde D av skilda slag
E domstol E på ren impuls

7. lamell 8. abonnera
       
A kägla A leverera
B skiva B göra tillgänglig
C tygbit C förhandsbeställa
D frans D komma överens
E rulle E återbetala

9. rundlig 10. eutanasi
       
A riklig A bedövning
B måttlig B självbehärskning
C lämplig C dödshjälp
D tillräcklig D balansrubbning
E överskattad E aptitlöshet
Sidan uppdaterades 2016-05-31