Provansvarig: kvant@edusci.umu.se

29.I vilken av fjärdarna noterades i mitten av juli den största temperaturskillnaden mellan provtagningsdjupen 0,5 m och 8, 10 eller 15 m?

A Västeråsfjärden
B Svinnegarnsviken
C Ekoln
D Skarven

30.Vilka två fjärdar hade högst vattentemperatur respektive lägst vattentemperatur på provtagningsdjupet 25, 30 eller 40 m i slutet av september?

A  Blacken och Granfjärden respektive Ekoln och Görväln
B  Blacken och Granfjärden respektive Skarven och Görväln
C  Prästfjärden och S. Björkfjärden respektive Ekoln och Skarven
D  Prästfjärden och S. Björkfjärden respektive Ekoln och Görväln

31.När var temperaturskillnaden som störst mellan det minsta och det näst minsta provtagningsdjupet i Prästfjärden?

A Senare delen av april
B Senare delen av maj
C Mitten av juli
D Mitten av augusti

32. Jämför 1965 års genomsnittliga markvärde 0,5 kilometer sydväst om centrum med 1965 års genomsnittliga markvärde 0,5 kilometer sydost om centrum. Hur stor var skillnaden?

A   2 kr/m2
B   9 kr/m2
C 12 kr/m2
D 15 kr/m2

33. Vilken typ av bebyggelse fanns i den av de fyra sektorerna där det högsta genomsnittliga markvärdet noterades 1965?

A Endast flerfamiljshus
B Endast villor
C Flerfamiljshus och villor
D Industri och villor

34.Vilket var det genomsnittliga markvärdet 1965 i den sektor och på det avstånd från centrum där järnvägsstationen låg?

A   3 kr/m2
B   8 kr/m2
C 13 kr/m2
D 17 kr/m2


35.Vilken kategori avses?

   I kategorin utgavs 2005 totalt sett fler än 160 titlar. Året därpå hade det totala antalet utgivna titlar i kategorin ökat.

A Bilderböcker
B Mellanåldersböcker
C Ungdomsböcker
D Tecknade serier

36.Hur många förstaupplagor av barn- och ungdomsböckerna utgivna i Sverige 2006 var översatta från japanska?

A   70
B 105
C 130
D 165

37.Hur många av det totala antalet titlar som 2006 utgavs i kategorin ungdomsböcker hade svenska som originalspråk?

A   90
B 110
C 130
D 150

38.Vilken åldersgrupp hade flest vårdtillfällen respektive flest vårdtillfällen per patient i den slutna vården 2004?

A 45–64 år respektive 0–14 år
B 45–64 år respektive 75–84 år
C 75–84 år respektive 0–14 år
D 75–84 år respektive 45–64 år

39.Hur många var vårdtillfällena 2004 inom somatisk vård jämfört med inom psykiatrisk vård?

A  8 gånger så många
B 12 gånger så många
C 16 gånger så många
D 18 gånger så många

40.Hur stor andel av antalet vårdtillfällen i sluten vård 2004 avsåg patienter som var 65 år eller äldre?

A 20 procent
B 30 procent
C 45 procent
D 55 procent

Sidan uppdaterades 2016-05-31