Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. kaki 2. illustrera
       
A bränt lergods A försköna
B modellteckning B bevisa
C turkisk maträtt C markera
D kortbyxor D belysa
E sandfärgat tyg E påpeka

3. reminiscens 4. som en löpeld
       
A svag minnesbild A ivrigt
B avkoppling B smidigt
C försynt anmärkning C oavbrutet
D tillåtelse D livligt
E upprepad tillsägelse E snabbt

5. delirium 6. innevarande
       
A raseriutbrott A omgiven
B svimningsanfall B pågående
C förvirringstillstånd C tillhörande
D besatthet D modern
E handlingsförlamning E vilande

7. konventioner 8. avpollettera
       
A sociala regler A avrunda
B nedskärningar B skicka iväg
C frågeställningar C undvika
D svårigheter D glömma bort
E oväntade effekter E avråda

9. förorättad 10. antologi
       
A angiven A textsamling
B bekymrad B motsägelse
C missförstådd C kulturstudie
D sårad D folklivsforskning
E tillrättavisad E kunskapsteori
Sidan uppdaterades 2016-05-31