I denna kurs ska du själv skaffa dig fördjupad kunskap inom något delområde inom ämnet datavetenskap. Arbetet är självständigt och består av planering, genomförande och avrapportering av ett vetenskapligt utredningsarbete. Det genomförs i grupp om 1-2 studenter. Till varje grupp kopplas en handledare från avdelningen/sektionen.