Masterprogrammet i datavetenskap är en bred utbildning som ger dig möjlighet att läsa många olika kurser inom datavetenskap. Du kan profilera dig inom ett specifikt område och där fördjupa dina kunskaper genom valbara kurser. Det första året lär du dig tillämpa de metoder och färdigheter som utgör grunden i programmet – till exempel artificiell intelligens, modellering, cloud computing, IT-säkerhet, statistik, forskningsmetodik och multiprocessorsystem. Det andra året har du möjlighet att studera kurser som är kopplade till olika tillämpningsområden och aktuella forskningsprojekt. Du uppmuntras att arbeta med aktuella utmaningar inom områden som maskininlärning, simulering, bildbehandling, spelutveckling, olika tekniker för beslutsstödsystem och resursplanering. Utbildningen lägger stort fokus på forskningsförberedelse och ger goda förutsättningar inom forskningsintensiva branscher, en framtida forskarkarriär inom akademi, eller i näringslivet.