AI kan lära sig det mesta, men någon måste skapa förutsättningarna. Som maskininlärningsingenjör eller dataanalytiker skapar du framtidens programvara för branscher vi ännu inte vet finns. Utbildningen ger dig kunskap inom områden vi bara börjat utforska. Du lär dig konstruera programvara som uppvisar intelligent beteende och läser både klassiska ingenjörsämnen och ämnen som AI nu gör aktuella, till exempel etik. På BTH arbetar vi nära näringslivet – och det gör du som student också, och genom samarbeten med andra studenter och företag blir utbildningen relevant och aktuell. I Sverige och internationellt är efterfrågan på kompetens inom AI och maskininlärning stor, eftersom områdena växer och kommer att fortsätta göra det i framtiden.