Bygg på din grundutbildning genom att specialisera dig inom planering och fördjupa dina kunskaper om alla dess aspekter. Du introduceras till den fysiska planeringens övergripande sammanhang, dess kulturella arv och samhällets olika styrformer. Du tränar på att arbeta i multidisciplinära planeringsprojekt och fördjupar dig tematiskt i planeringens olika utmaningar, såsom hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö. Du tillämpar sedan dessa kunskaper genom att undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang, och utvecklar då en fördjupad förståelse för sociala, rumsliga och miljömässiga konsekvenser av policyer och planer. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.