Var med och producera 400 spel per år i en utbildning som gör dig redo att utmana den ständigt växande spelindustrin som utvecklare eller entreprenör. Börja där många av de bästa inom svensk spelindustri börjat – på BTH. Du lär dig spelutveckling, bland annat grafik, spelmotorer och interaktivt berättande. Du undersöker olika sätt att använda spel för att förmedla kunskap, öva upp färdigheter, öka medvetenhet om olika fenomen och behandla relevanta samhällsutmaningar. Nyskapande och praktiskt arbete i team gör dig redo för både fortsatta studier och flera olika mediebranscher direkt efter studierna. En examen ger dig kompetens som efterfrågas av företag inom digitala upplevelser som spel, virtual reality och augmented reality.