Berätta med ljud i digitala medier. Som ljuddesigner eller producent blir du en bred specialist som skapar och förstärker ljudinnehåll i ljudinstallationer och medieproduktioner i bland annat spel- och filmindustrin. Du undersöker hur du kan använda ljud i olika medieformer genom att testa olika tekniker i moderna ljudstudior och ljudlabb. Samarbeten med andra utbildningar på campus och företag ger dig både reella utmaningar och insikter, och förståelse för helheten kring ljudproduktion. Efter examen är du redo att skapa och förstärka ljudupplevelser i spel, rörlig bild, interaktiva upplevelser, virtuella verkligheter – och saker vi idag inte ens anar. Samtidigt har du en stabil grund för fortsatta studier på magister- och masternivå.