Ge världen nya synsätt genom att driva utvecklingen av hur vi använder och arbetar med digital bild. Efter BTH förnyar du både bransch och arbetssätt som bland annat illustratör, grafiker, bild- eller videoproducent. Med fokus på vad du vill åstadkomma utforskar du olika sätt att uttrycka dig i bild. I en målmedveten designprocess testar du olika tekniker och utvecklar ditt visuella uttryck i kurser inom allt från visuellt berättande till 3D-grafik. Utbildningen ger dig en helhetssyn och du blir en expert på att i kreativa processer tänka nytt och hitta rätt uttryck, teknik och verktyg. Utbildningen ger dig möjlighet till egna val när det gäller uttrycksform och innehåll. Examen ger en grund för fortsatta studier på magister- och masternivå.