Skapa nya sätt att berätta och kommunicera med bild och vidga de visuella vyerna inom kommunikation. BTH:s utbildning inom digital bild ger stabila möjligheter i en föränderlig bransch. Arbetssättet på BTH:s utbildningar inom digitala medier är unikt. Här testar du olika vägar i ett undersökande arbetssätt för att optimera ditt resultat. Målsättningen är att göra dig till en multikonstnär inom ditt område med förmågan att hitta lösningar för att skapa förändring, berätta historier, och förmedla budskap eller kunskap via digitala upplevelser.