DIGITALA SPEL 180 högskolepoäng Spelindustrin är idag en av de snabbast växande industrierna i den absoluta spetsen av underhållnings- och upplevelsebranschen. Utbildningen rustar dig för att arbeta som spelutvecklare eller entreprenör inom spelindustrin. Med dina erfarenheter av att bryta ny mark genom digitala medier och med din förmåga att jobba i team är du också förberedd för fortsatta studier och är eftertraktad inom andra mediebranscher. Dina kunskaper kommer att vara eftertraktade inom många olika områden där spel, virtual reality, augumented reality och spelupplevelser utvecklas och tillämpas. Du läser bland annat visuell estetik, studerar artificiell intelligens (AI) där du undersöker artificiella beteenden kopplade till mekaniker i digitala spel, och du ägnar dig åt problembaserad projekt- och designmetodik i egna projekt. Det undersökande arbetssättet genomsyrar hela utbildningen.