Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 75 hp och examineras separat. Introduktion till industriell ekonomi Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer Introduktion till makroekonomi för ingenjörer Investeringsanalys FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.