Programmet är svaret på ett industriellt behov av kompetenser med ett holistiskt perspektiv på produktutveckling, med kunskaper från gränslandet mellan teknik och design.