Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik är en utbildning anpassad efter bygg- och fastighetsbranschens krav. Utbildningen är näringslivsanpassad, tvärvetenskaplig och kombinerar tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen varvar teknikstudier med kurser i organisation/ledarskap, samhällsplanering, juridik, marknadsföring och ekonomi. Kombinationen av ämnen ger förutsättning till en stor bredd av yrkesroller inom samhällsbyggnadssektorn. Du får träna många av de moment som är nödvändiga för en framgångsrik affärsverksamhet inom samhällsbyggnadsbranschen.