Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Om du klarar Tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar (platsgaranti ges ej till Arkitektur, Affärsutveckling och entreprenörskap samt Sjöbefäl VII). Behörigheten i matte, fysik och kemi som du får på basåret gäller på alla högskolor i Sverige.