I kursen granskas yttrande- och tryckfrihetstraditionen nationellt, regionalt och internationellt ur ett filosofiskt och juridiskt perspektiv. Deklarationer, konventioner, lagar och författningar granskas och gränserna för yttrande- och tryckfrihet tas upp. I kursen analyseras vilka problem och möjligheter som uppstår med ny informationsteknologi, vad journalistiska mediers makt innebär samt underliggande strukturer av makt i förhållande till yttrandefrihet.