I kursen fördjupas den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt beskriva, analysera och värdera ett kvalificerat forskningsproblem eller annan kvalificerad frågeställning inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling. Ett viktigt inslag är även att tillsammans med andra tränas i hur olika forskningsuppgifter kan genomföras.