Kandidatprogram som förbereder studenterna att arbeta med att behålla god hälsa och förebygga ohälsa.