Kursen behandlar det arkeologiska kulturarvet i samtidens Europa utifrån aspekter såsom: teori, kartläggning, konstruktion, bevarande, förvaltning och politiska roll. Den studerande arbetar individuellt och i studielag med webbaserade arbetsuppgifter, och essäuppgifter, där kursens olika temata behandlas. Kursen är en samproduktion mellan arkeologer och antikvarier från Storbritannien, Tyskland, Lettland, Polen, Holland och Sverige.