Denna kurs kommer att ge studenterna färdigheter att skapa 3D-modeller av kulturarv för digitala utställningar. Sådana modeller är en värdefull resurs för att demokratisera kulturarvet eftersom det ger möjlighet att distribueras och visas brett för analys, visning och distribution. Kursen kommer även att problematisera digitala utställningar och museer och ge en djupare förståelse för de omgivande etiska frågeställningarna. Ett fokus kommer att vara de komplexa frågorna kring teorin om digital arkeologi såväl som arkeologi i offentligheten, kritisk kulturarvsförvaltning samt teorier om människans vision runt datavisualisering. Detta kommer att diskuteras kritiskt och på djupet. Kursen följer en praktisk undervisningsfilosofi vilket innebär att studenterna bekantar sig med programvara för 3D-modellering. Kursen ger även fördjupande kunskaper om olika tekniker som fotogrammetri, laserskanning och andra visualiseringsmetoder. Fokus kommer att läggas på modelleringar som enkelt kan integreras i digitala utställningar och göra det möjligt för studenterna att skapa sina egna 3D-modeller och presentera dem på ett meningsfullt sätt. Detta inkluderar förståelsen för vikten av para- och metadata, hur man hämtar dessa data i samarbete med museer och den privata sektorn, och hur sådan data och dess tolkningar kan presenteras etiskt. Eftersom kursen kommer att fokusera på överförbara färdigheter kommer undervisningen att erbjuda långsiktig hållbarhet för deltagarna. Som sådan kommer kursen att ge studenterna möjlighet att skaffa 3D-data, formulera lämpliga forskningsfrågor och besvara dem med hjälp av en passande teoretisk ram.