Denna kurs ger en avancerad introduktion till det vetenskapliga studiet av grammatiska strukturer i afrikanska språk. De områden som står i fokus är fonologi, morfologi och syntax. Ett afrikanskt språk, valt utifrån lärarens expertis, tas som utgångspunkt, och en djupare förståelse skapas genom studiet av ett andra språk som du väljer själv. Du får också inblick i övriga kursdeltagares utvalda språk genom ömsesidiga presentationer av de olika språken. På så sätt illustrerar ni tillsammans olika typer av variation i de språkliga strukturerna mellan enskilda afrikanska språk. Genom att dessa strukturer diskuteras ur ett typologiskt perspektiv belyser kursen särskilt vad som är karakteristiskt för afrikanska språk i jämförelse med andra språk i världen.