Kursen syftar till att belysa den hellenistiska perioden i Medelhavsvärldens historia, ca. 300-30 fKr., med avstamp i Makedoniens erövring av de grekiska fria stadsstaterna på 300-talets mitt under Filip II. Fokus ligger sedan på sonen, Alexander den store, dennes person och politik samt erövring av det persiska riket och hur detta kom att ligga till grund för den hellenistiska världens utformning i självständiga kungadömen styrda av grekisk-makedonska dynastier. Hellenismen belyses utifrån den historiska, politiska och kulturella utvecklingen och studeras även med fokus på religion, vetenskap och konstens särprägel. Kursen sträcker sig fram till Roms erövring år 30 fKr av det sista självständiga hellenistiska riket, Egypten, vid denna tid styrt av drottning Kleopatra VII. Hennes roll som kvinnlig regent samt hennes relationer med mäktiga romare som Julius Caesar och Markus Antonius kommer även att belysas.