<p>Kursen ger dig fördjupad kunskap om det europeiska, antika idéarvet. Du lär dig bedöma och tolka olika källkritiska problem som förekommer inom ämnet. Du får kännedom om hur man arbetar med antikhistoriska texter, bildtolkning och arkeologi samt hur man kan kombinera dessa ämnesområden för att belysa en frågeställning. Du kommer att kunna mera om antikvetenskapens olika materialgrupper samt skriva ett eget självständigt arbete där du tillämpar de kunskaper du har inhämtat på kursen. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning.</p>