Den här kursen ger ytterligare fördjupning i ämnet genom ett självständigt forskningsarbete. I kursen ingår att utforma en projektplan för ett självständigt forskningsarbete, samt att planera, genomföra och dokumentera forskningsarbetet i form av en uppsats. Uppsatsen ska försvaras vid en offentlig granskning. Du ska också genomföra en kritisk granskning med opposition på ett annat forskningsarbete.