Storskalig analys av biologiska data, exempelvis DNA- och protein-sekvenser, har den senaste tiden blivit ett självklart inslag i många olika sorters biologisk forskning. Syftet med kursen är att ge studenterna en ökad förståelse för de bioinformatiska metoder och algoritmer som används i olika typer av analyser, samt hur data och resultat kan presenteras. Kursen ger också studenterna de nödvändiga praktiska färdigheter som krävs för att utföra storskaliga analyser, t.ex. assemblering och annotering av genom, analys av genexpressionsdata och konstruerande av fylogenetiska träd. Kursen introducerar också studenterna till enklare programmering i Linux/Unix. De flesta övningarna utförs i kommandoradsmiljö.