Kursen ger en introduktion till de teoretiska grunderna för systembiologi samt kunskap kring relevant avancerad genom-vid experimentell metodik. I kursen lär du dig skapa matematiska modeller över cellulära moduler som signalvägar och metabola system. Simuleringar ingår som en naturlig del i kursen för att testa och verifiera modellernas förutsägelser. Kursen ger även fördjupade kunskaper i hur man experimentellt utför genom-vida analyser på transkript (transcriptomics), proteiner (proteomics), och metaboliter (metabolomics). Kursen tar också upp hur man introducerar genetiska förändringar i olika modellsystem, vilket är centralt för att experimentellt kunna testa givna hypoteser. Kursen innehåller även moment som ger ökad förståelse och reflektion kring etiska aspekter. Dessutom ingår också seminarier/studiebesök för att ge en ökad insikt kring existerande och framtida arbetsmarknad. Stor vikt läggs på egna seminarier, uppgifter och litteraturstudier. Kursen undervisas på engelska.