<p>Kursen ger dig fördjupade kunskaper i främst eukaryot molekylärbiologi. Innehållet är i huvudsak inriktat på eukaryota processer – eukaryota cell cykeln, intracellulära regleringsvägar, cytoskelettet, molekylära chaperoner och proteinveckling, cancercellbiologi och nucleopore transport. Målet är att få förståelse för dessa processer och hur dessa kan relateras till olika sjukdomar hos människan. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.</p> <p>Varje student utför också ett eget arbete som redovisas både muntligt i ett minisymposium i slutet av kursen och skriftligt i form av ett vetenskapligt abstrakt.</p>