Kursen utgår från teoretiska perspektiv som betraktar ålder som organiserande princip och maktrelation. I kursen diskuteras barns och ungas möjligheter till tillhörighet och delaktighet i samhälle, kultur och det politiska; barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som politiska subjekt. Kursen diskuterar hur organisering av individer och praktiker sker i relation till föreställningar om ålder och de konsekvenser detta får för olika ålderskategoriseringar. Kursen belyser och problematiserar åldersnormer i relation till till tid och normativa uppfattningar om tid och livslopp. Kursen innefattar teoretiska diskussioner om estetiska praktiker, lek, spel och konsumtion i relation till ålder som organiserande princip och maktrelation.