I denna interaktiva kurs utforskar vi tillsammans tillämpning av dessa agila principer för mjukvaruutveckling och projektstyrning.
Kursen omfattar:

  • Ledning och metoder för att utveckla mjukvara inkrementellt
  • Principer för agila processer
  • Vanligt använda agila tillämpningar
  • Kommunikation- och människo-centrerad mjukvaruutveckling
  • Skillnader mellan agila metoder och mer traditionell mjukvaruutveckling
  • Kritik av agila metoder