I den här kursen kommer studenten att lära sig att känna igen att icke-triviala beräkningsproblem som måste lösas med algoritmer och även att formalisera dem. Modellera problem med binära relationer som grafproblem och lösa dem, med hjälp av de grundläggande grafalgoritmerna. I enkla fall utföra hela utvecklingscykel för algoritmer: problemanalys, modifiera och kombinera lämpliga tekniker och datastrukturer, analys av korrekthet och komplexitet, fylla i implementeringsdetaljer, leta efter möjliga förbättringar, etc.