<p>Kursen innehåller en orientering om vetenskaplig diskussion inom samhällsvetenskaperna. Ekonomisk historias framväxt som ämne diskuteras. Metoder för att bedriva forskning beskrivs, liksom de olika typer av källmaterial som kan användas i ekonomisk-historisk forskning. Ett viktigt inslag i kursen är att göra ett problem forskningsbart. Det handlar främst del om praktisk tillämpning: att kunna formulera problem, välja källor och metod och kunna argumentera för att tillvägagångssättet är rimligt.</p>