Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse av europeisk integration och den demokratiska kvaliteten på politisk styrning i den europeiska unionen (EU). Studenter kommer att få kunskaper om EU:s institutioner och praktiker, samt få en översikt över och förmåga att kritisk reflektera över aktuell teori och forskning om relationen mellan EU och demokrati.