<p><strong>Tycker du att l&auml;kemedel verkar sp&auml;nnande? Utveckla framtidens nya l&auml;kemedel, f&ouml;rb&auml;ttra v&aring;r l&auml;kemedelsanv&auml;ndning: Din roll som apotekare &auml;r att vara samh&auml;llets l&auml;kemedelsexpert!</strong></p> <p><strong>Apotekarprogrammet ger dig n&ouml;dv&auml;ndiga kunskaper om l&auml;kemedels ursprung, framst&auml;llning och anv&auml;ndning. Bland annat kemi, biovetenskap och samh&auml;llsinriktade &auml;mnen ing&aring;r i utbildningen f&ouml;r att du ska kunna arbeta f&ouml;r en effektiv och s&auml;ker l&auml;kemedelsanv&auml;ndning p&aring; apotek, l&auml;kemedelsindustri eller myndigheter, i Sverige och internationellt.</strong></p> <h2><strong>Arbetsomr&aring;de - karri&auml;r</strong></h2> <p>Apotekaren arbetar inom l&auml;kemedelsindustrin, inom apoteksv&auml;sendet och vid olika myndigheter eller sjukhus &ndash; b&aring;de i Sverige, Europa och globalt. Inom l&auml;kemedelsindustrin kan apotekaren vara verksam inom preklinisk och klinisk forskning och utveckling, kvalitetsarbete, produktion, information och marknadsf&ouml;ring. P&aring; apoteket arbetar du huvudsakligen med l&auml;kemedelsinformation och utredningsfr&aring;gor, ofta i n&auml;ra kontakt med sjukv&aring;rden f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra l&auml;kemedelsanv&auml;ndningen, men &auml;ven som arbets- och projektledare. Som apotekare kan du ocks&aring; arbeta p&aring; olika myndigheter med utredningar, eller med att granska det arbete som sker inom l&auml;kemedelsindustrin och p&aring; apotek.</p> <p>Som legitimerad apotekare har du m&ouml;jlighet att arbeta i hela Europa. Din apotekarexamen fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet ger sj&auml;lvklart beh&ouml;righet till forskarutbildning, efter vilken du exempelvis kan bli medicine eller farmacie doktor. Med en doktorsexamen &auml;r du s&auml;rskilt attraktiv f&ouml;r l&auml;kemedelsindustrin eller f&ouml;r att forts&auml;tta inom universitetsv&auml;rlden.</p> <h2><strong>Studiernas inneh&aring;ll</strong></h2> <p>Apotekarutbildningen vid G&ouml;teborgs universitet l&auml;gger stor vikt vid f&ouml;rst&aring;else av de biologiska och biokemiska f&ouml;rlopp som l&auml;kemedel p&aring;verkar, och som har inverkan p&aring; l&auml;kemedels funktion. Inom apotekarprogrammet kommer du under de f&ouml;rsta sju terminerna fr&auml;mst studera kemi, biomedicin/cellbiologi, fysiologi och farmakologi/farmaci f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; l&auml;kemedels bakgrund och struktur, samt hur de utvecklas, tillverkas och anv&auml;nds. Redan en bit in p&aring; termin fem p&aring;b&ouml;rjar du den f&ouml;rsta yrkeskontakten med verksamhetsf&ouml;rlagd praktik p&aring; apotek, som sedan forts&auml;tter under hela den tionde tillika sista terminen p&aring; utbildningen.I enlighet med G&ouml;teborgs universitet policy och regler om kl&auml;dsel och personlig utsmyckning g&auml;ller f&ouml;ljande : Arbetet p&aring; apotek inneb&auml;r personlig r&aring;dgivning och muntlig kommunikation med kunder. En f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r god kommunikation &auml;r att studentens ansikte &auml;r synligt.</p> <p>Under termin &aring;tta f&ouml;rdjupar du dina kunskaper med valbara f&ouml;rdjupningskurser och termin nio &auml;gnar du helt &aring;t examensarbete, ett projekt d&auml;r du f&aring;r m&ouml;jlighet att ytterligare f&ouml;rdjupa dig inom det specialomr&aring;de du valt.</p> <p>Undervisningen ges som f&ouml;rel&auml;sningar, gruppundervisning och handledd praktik. Laborationer ing&aring;r i b&aring;de obligatoriska och valbara kurser, och djurexperiment kan f&ouml;rekomma. Redovisningar och examinationsformer varierar f&ouml;r att fr&auml;mja olika professionella m&aring;l. En stor del av kurslitteraturen &auml;r p&aring; engelska och undervisningen kan p&aring; vissa kurser ske helt eller delvis p&aring; engelska. Sahlgrenska akademin vid G&ouml;teborgs universitet har avtal om studentutbyte med universitet &ouml;ver hela v&auml;rlden, och d&auml;rf&ouml;r finns goda m&ouml;jligheter att studera utomlands, eller att g&ouml;ra sitt examensarbete vid ett utl&auml;ndskt universitet.</p> <h2><strong>Examen</strong></h2> <p>Apotekarprogrammet &auml;r en akademisk yrkesutbildning som efter 5 &aring;r leder till apotekarexamen (Degree of Master of Science in Pharmacy). D&auml;refter kan du ans&ouml;ka om legitimation som apotekare hos Socialstyrelsen.</p>