Tycker du att läkemedel verkar spännande? Utveckla framtidens nya läkemedel, förbättra vår läkemedelsanvändning: Din roll som apotekare är att vara samhällets läkemedelsexpert!

Apotekarprogrammet ger dig nödvändiga kunskaper om läkemedels ursprung, framställning och användning. Bland annat kemi, biovetenskap och samhällsinriktade ämnen ingår i utbildningen för att du ska kunna arbeta för en effektiv och säker läkemedelsanvändning på apotek, läkemedelsindustri eller myndigheter, i Sverige och internationellt.

Arbetsområde - karriär

Apotekaren arbetar inom läkemedelsindustrin, inom apoteksväsendet och vid olika myndigheter eller sjukhus både i Sverige, Europa och globalt. Inom läkemedelsindustrin kan apotekaren vara verksam inom preklinisk och klinisk forskning och utveckling, kvalitetsarbete, produktion, information och marknadsföring. På apoteket arbetar du huvudsakligen med läkemedelsinformation och utredningsfrågor, ofta i nära kontakt med sjukvården för att förbättra läkemedelsanvändningen, men även som arbets- och projektledare. Som apotekare kan du också arbeta på olika myndigheter med utredningar, eller med att granska det arbete som sker inom läkemedelsindustrin och på apotek.

Som legitimerad apotekare har du möjlighet att arbeta i hela Europa. Din apotekarexamen från Göteborgs universitet ger självklart behörighet till forskarutbildning, efter vilken du exempelvis kan bli medicine eller farmacie doktor. Med en doktorsexamen är du särskilt attraktiv för läkemedelsindustrin eller för att fortsätta inom universitetsvärlden.

Studiernas innehåll

Apotekarutbildningen vid Göteborgs universitet lägger stor vikt vid förståelse av de biologiska och biokemiska förlopp som läkemedel påverkar, och som har inverkan på läkemedels funktion. Inom apotekarprogrammet kommer du under de första sju terminerna främst studera kemi, biomedicin/cellbiologi, fysiologi och farmakologi/farmaci för att förstå läkemedels bakgrund och struktur, samt hur de utvecklas, tillverkas och används. Redan en bit in på termin fem påbörjar du den första yrkeskontakten med verksamhetsförlagd praktik på apotek, som sedan fortsätter under hela den tionde tillika sista terminen på utbildningen.I enlighet med Göteborgs universitet policy och regler om klädsel och personlig utsmyckning gäller följande : Arbetet på apotek innebär personlig rådgivning och muntlig kommunikation med kunder. En förutsättning för god kommunikation är att studentens ansikte är synligt.

Under termin åtta fördjupar du dina kunskaper med valbara fördjupningskurser och termin nio ägnar du helt åt examensarbete, ett projekt där du får möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom det specialområde du valt.

Undervisningen ges som föreläsningar, gruppundervisning och handledd praktik. Laborationer ingår i både obligatoriska och valbara kurser, och djurexperiment kan förekomma. Redovisningar och examinationsformer varierar för att främja olika professionella mål. En stor del av kurslitteraturen är på engelska och undervisningen kan på vissa kurser ske helt eller delvis på engelska. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har avtal om studentutbyte med universitet över hela världen, och därför finns goda möjligheter att studera utomlands, eller att göra sitt examensarbete vid ett utländskt universitet.

Examen

Apotekarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som efter 5 år leder till apotekarexamen (Degree of Master of Science in Pharmacy). Därefter kan du ansöka om legitimation som apotekare hos Socialstyrelsen.