Kursen utgörs av en självständig forskningsuppgift inom något av farmacins områden. Examensarbetet ska stimulera till analys och problemlösning på vetenskaplig grund och leda fram till en vetenskaplig uppsats. Examensarbetet kan ske på de institutioner som är involverade i grundutbildningen, inom läkemedelsindustrin, annan industri med läkemedelsinriktning, projekt vid apotek, samt inom svensk myndighet. Kursen uppfyller kraven som examenskurs i farmacie magisterexamen.