Kursen tar upp klassiska välfärds-, demokrati- och rättviseteorier. Du kommer att lära dig grundläggande teorier om demokrati, välfärd, rättvisa, frihet och människosyn samt att relatera dessa till varandra och till samhällsutveckling. Ni kommer diskutera olika samhällsförändringar och utmaningar med hjälp av olika sätt att förstå välfärd och demokrati. Kursens teoretiska begrepp kommer du använda för att analysera offentlig politik. Problematisering sker med hjälp av begrepp som social hållbarhet, kön, klass och etnicitet.